RİSALE-İ NUR

“Risale-i Nur, Kur’an-ı Hakîmin hakîki bir tefsiridir. Risâle-i Nûr, bu asrı ve gelecek asırları tenvir edecek olan bir mu’cize-i Kur’âniye’dir."

BEDİÜZZAMAN

Risale-i Nur Müellifi Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin tarihçe-i hayatından bir mukaddime.

SOHBETLER

Risale-i Nur eserlerinden istifade suretiyle vakfımızın şubelerinde hafta bir yapılan İmani sohbetler..

DÖKÜMANLAR

Kursiyer, Lise ve Üniversite düzeyinde eğitim gören kardeşlerimiz için icra edilen faaliyetler..

Haber & Duyurular